Analýzy a evaluace pro inovaci

Domů / Naše služby / Analýzy a evaluace pro inovaci
Analýzy a evaluace pro inovaci2023-01-11T09:17:44+01:00

Co vám evaluace přinese?

Zajímá Vás, jaký dopad mají vaše služby? Chcete lépe poznat své klienty? Chcete získat nadhled nad Vaší prací? Chcete vědět, kde je dosud nevyužitý potenciál a jedinečnost vaší služby? Zkrátka, rádi dělali lepší rozhodnutí a poskytovali svým klientům kvalitnější služby? Evaluace je ideální způsob, jak na tyto i další otázky najít odpověď.

Evaluace se v českém veřejném prostoru dostávají do popředí. Čím dál víc lidí si uvědomuje, že je potřeba vyhodnocovat vynaložené prostředky. Evaluace je pestrý proces, který může mít mnoho podob. Jak evaluaci chápeme my a jak bude probíhat, když se s námi do tohoto procesu pustíte, najdete na dalších řádcích.

Na jakých principech evaluaci stavíme?

Začneme tím, co evaluace není – evaluace není kontrola, audit, ani způsob, jak někoho potrestat. Naopak se jedná o systém sběru zpětné vazby, který slouží k lepšímu pochopení, učení se a k rozvoji služeb. Při procesu evaluace dbáme na čtyři hlavní principy:

  • Užitečnost – evaluace musí odpovídat na klíčové otázky, o kterých se klient chce učit. Společné nalezení klíčových otázek bude důležitá úvodní fáze naší spolupráce.

  • Přiměřenost – evaluace musí respektovat potřeby i časové, lidské a finanční kapacity klienta a přizpůsobit se jim.

  • Lidskost – z evaluace se má učit hlavně klient. Bez nastavení vztahů a bezpečného prostoru to nejde, proto investujeme speciální energii do budování vztahů a předávání zjištění z evaluace. Každá služba, každý klient jsou jedineční a my dbáme na to, aby to naše podpora reflektovala.

  • Preciznost – evaluace je výzkumná disciplína, která má svoje metodologické náležitosti. Dbáme na jejich dodržování, ať se jedná o provádění hloubkových rozhovorů či práci se statistickými daty. Jsme transparentní ohledně metodologických limitů (co jde a co nejde metodou zjistit).

Jak bude spolupráce s námi probíhat?

Naším prvním úkolem je poznat Vás a Vaše potřeby a možnosti. Následně vždy investujeme čas do rešerše tématu a vhodných evaluačních metod – nemá smysl vymýšlet kolo a bez znalosti tématu může evaluace minout svůj cíl. Následně pro Vás nastavíme evaluační design na míru, ve kterém popíšeme, na jaké otázky a jakou metodou odpovíme. Zároveň nastavíme způsob naší spolupráce a harmonogram prací. Společná shoda a porozumění designu je pro nás klíčové a dbáme na něj během celého procesu dbáme na to, aby pro Vás bylo vše srozumitelné. V neposlední řadě Vám předáme zjištění z evaluace. Na tento krok bereme zvláštní zřetel. Komunikace výstupů může mít formu workshopu, krátkého vizuálního výstupu či delší zprávy, vždy s ohledem na využitelnost pro klienta.

Jaké typy evaluací pro Vás můžeme udělat?

Analýza

Potřebujete lépe poznat skutečný problém a potřeby Vaší cílové skupiny? Potřebujete vědět, jak Vaši službu vnímají klienti, spolupracující organizace a další aktéři? Potřebujete Vaši službu přenastavit, rozšířit, či vytváříte zcela novou službu?

Uděláme pro Vás analýzu služby. Při práci budeme využívat zejména metody kvalitativního výzkumu a budeme s Vámi v úzké spolupráci. Aktivity mají často workshopový charakter, interakce probíhá v kratších časových horizontech. Jejich cílem je, abyste o své službě získali co nejvíce užitečných informací a identifikovali případné slabé stránky služby. Výstupy pak předáváme formou vizualizace cesty klienta Vaší službou, klíčových vhledů do problematických oblastí služby, či profilů typických klientů. Na analýzu může dále navazovat i další spolupráce na designování řešení konkrétních problémů a naplňování potenciálu služby.

V metodě vycházíme zejména z konceptů designového myšlení, rychlého učení či konceptu dobrých služeb.
Analýzu jsme dělali na projektech zaměřených na podporu ohrožených dětí, pěstounských rodin, dlouhodobě nezaměstnaných či sociálního bydlení.

Dopadová ověřovací evaluace

Potřebujete ověřit, jaké má Vaše řešení dopad na cílovou skupinu? Zajímá Vás pro koho, za jakých podmínek a proč Vaše řešení funguje?
Uděláme pro Vás dopadovou evaluaci Vašeho řešení. Dopad měříme za pomoci kvantitativních dat, ty doplňujeme kvalitativním šetřením, abychom pochopili lépe kontext a mechanismus řešení. Naše spolupráce bude nejintenzivnější na začátku, kdy musíme nastavit a zajistit vhodný výzkumný design a sběr dat o Vaší cílové skupině. Zjištění většinou předáváme formou delší zprávy a infografik.

V metodě vycházíme z konceptů kontrafaktuální dopadové evaluacerealistické evaluace.

Evaluaci jsme dělali na několika projektech zaměřených na podporu lidí s Alzheimerovou chorobou, transformaci pečovatelských služeb či sociálního bydlení.

Strategická učící evaluace

Potřebujete v organizaci nastavit průběžný systém učení, který Vám pomůže dělat správná rozhodnutí? Potřebujete Vaší strategii dostat „z papíru“ do života? Či si samotnou strategii vytvořit, a pak okolo ní nastavit učící proces, abyste věděli, kam směřujete?

Budeme pracovat zejména s Vašim týmem, kterému pomůžeme vytyčit směr, definovat cíle a nastavit proces pravidelného vyhodnocování. Budeme hledat odpovědi na otázky: co funguje, co nefunguje a co je potřeba začít dělat navíc nebo jinak, a co je naopak potřeba opustit. Systém vyhodnocování a učení pro Vás nastavíme a naučíme Vás ho využívat v praxi. V případě zájmu evaluaci doplníme sondami k Vaší cílové skupině, které Vám přinesou jedinečné pochopení toho, jak službu vnímají Váši klienti. Tím přidáme poznatky z terénu, které vaši strategii dělají relevantní a dále ji zpřesňují.

V metodě vycházíme z konceptů agilního strategického řízeníučících systémů.

Evaluaci jsme dělali na projektech zaměřených na včasnou péči pro znevýhodněné děti, podporu změn ve vzdělávání či rozvoj městské části.

Go to Top