Pro Generální ředitelství Úřadu práce ČR jsme vytvářeli analýzu zkušenosti klientů se službami ÚP. Ve třech lokalitách jsme vedli rozhovory s klienty a pracovníky, zkoumali jejich bariéry v hledání zaměstnání, kontext životní situace a zkušenosti se spoluprací s úřadem. Výpovědi pracovníků přepážek úřadu a klientů jsme dále rozvíjeli rozhovory s managementem jednotlivých pracovišť, abychom mohli skutečně porozumět kontextu, ve kterém působí, a mohli hledat příležitosti ke změnám.