Členky a členové týmu Gov Lab jsou zároveň součástí projektového týmu projektu MHMP – Sociální bydlení. V rámci této role provádí evaluační podporu projektu a jednotlivých projektových opatření. Ta mají za cíl inovovat politiku bydlení v Praze. Pomocí rychlých evaluačních cyklů a úzké kooperace s členkami a členy týmu, kteří opatření realizují, se daří přinášet zpětnou vazbu z terénu a postřehy evaluace rychle do úprav jednotlivých opatření. Mezi vyhodnocovaná opatření patří například Městská nájemní agentura najemniagentura.praha.eu nebo Kontaktní místo pro bydlení https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/kontakty/kontaktni_misto_pro_bydleni_pri.html