V rámci evaluace jsme vyhodnocovali projekt Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Zambii. Kvalitativním výzkumem na místě jsme zjišťovali dopady projektu na kvalitu života cílové skupiny (malí farmáři, společné kooperativy) a možnosti replikovatelnosti inovativních řešení. Dále jsme zkoumali relevanci a možná nová témata podpory v Zambii. Nedílnou součástí evaluace byla tvorba doporučení pro české i zambijské aktéry.