Národní pedagogický institut (NPI) připravil nové Rámcové vzdělávací programy pro základní a předškolní vzdělávání. My jsme do projektu vstoupili v jeho závěrečné fázi, abychom pomohli dobře nastavit strategii veřejné konzultace navržených výstupů. Společně s managementem NPI jsme promýšleli, jak konzultaci nastavit obsahově i procesně, jak ji komunikovat k odborné i široké veřejnosti, a na co si při tom dát pozor. Hledali jsme cestu, jak na jednu stranu získat užitečnou a konstruktivní zpětnou vazbu, a na druhou stranu NPI nezahltit množstvím dílčích připomínek, na jejichž zapracování nebude mít v krátkém termínu pro dokončení dostatek kapacit.