PROVÁZENÍ ORGANIZAČNÍ ZMĚNOU

Strategie a provázení změnou

Provázíme organizace veřejného sektoru komplexní změnou tak, aby dokázaly dobře fungovat v rychle se měnícím současném světě. Pomáháme vytvářet strategie s dopadem, které nezůstanou ležet v šuplíku.

AGILNÍ IMPLEMENTACE STRATEGIÍ

Design veřejných služeb

Pomáháme organizacím vytvářet služby, které odrážejí potřeby jejich klientů. Společně s organizacemi hledáme nová, neotřelá řešení, která následně testujeme. Díky kreativitě, kooperaci a důrazu na zkušenost klienta vytváříme takové služby, které opravdu fungují.

VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

Vzdělávání

Proškolili jsme stovky zaměstnanců veřejného sektoru v oblasti strategického řízení, designu služeb a metodách “evidence based policy making“. Účastníky workshopů vybavíme nástroji, které jim umožní použít nejmodernější poznatky o veřejném sektoru v jejich každodenní práci.

EVALUACE PRO INOVACE

Analýzy a evaluace pro inovaci

Využíváme evaluace jako nástroje pro pomoc s inovacemi českého veřejného sektoru. Inovační projekty přináší nové myšlenky nebo neotřelá řešení problémů a ze své podstaty bývají odvážným krokem po neprobádaných cestách. Evaluace poskytuje inovativním řešením potřebnou zpětnou vazbu. Zjišťujeme, co inovace přináší a jak funguje a pomáháme lidem, kteří za ní stojí, učit se a zlepšovat.