V rámci projektu proběhly vzdělávací a podpůrné aktivity, které měly pomoci zřizovatelům se snadnější implementací dětských skupin a s efektivním vzděláváním pečujících osob. Dopady projektu na cílové skupiny jsme evaluovali s využitím kontrafaktuálního přístupu, kombinací kvantitativní dotazníkové analýzy, hloubkových rozhovorů a fokusních skupin.