Pro MAS Podlipansko jsme realizovali skupinové diskuze se zástupci obcí a sociálních pracovníků, pomocí kterých jsme definovali jejich potřeby v oblasti sociální práce na obcích a ověřovali jejich soulad s projektovými záměry MAS Podlipansko. Výstupem byl podklad pro podání projektové žádosti.