V rámci evaluace jsme vyhodnocovali dotační program na podporu aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělání a osvěty. Kombinací kvalitativních a kvantitativních metod jsme zjišťovali procesní nastavení a fungování dotačního programu a dopady programu na cílové skupiny. Nedílnou součástí evaluace byla tvorba doporučení s klíčovými aktéry na možné úpravy dotačního programu z procesního a systémového hlediska.