Evaluace se konkrétně zaměřovala na téma samotné realizace projektu, administrativní zátěže a strategické podpory mezisektorové spolupráce. V úvodu evaluace byl proveden desk-research projektové dokumentace a relevantní literatury vztahující se k tématu spolupráce akademického a soukromého sektoru. V navazující fázi bylo provedeno pět exploračních rozhovorů (se zástupci firmy, výzkumnými pracovníky a členy realizačního týmu projektu) za účelem hlubšího pochopení tématu a identifikace klíčových témat pro další výzkum. Na úvodní rozhovory navazovalo dotazníkové šetření určené pro všechny osoby zapojené do projektu. V závěru výzkumu bylo provedeno pět explanačních rozhovorů k dalšímu rozvinutí hlavních témat. Specificky k administrativní zátěži byly nad rámec uvedených deseti rozhovorů provedeny celkem tři telefonické rozhovory. Projekt byl realizován Fakultou životního prostředí ČZU v Praze ve spolupráci s firmou Dekonta. Více informací o projektu je zde https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6899-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-6923-projekty/r-13951-swamp