Partnerství pro vzdělávání usiluje o systémovou proměnu českého vzdělávacího systému za použití principů kolektivního dopadu. Pro Partnerství jsme vytvořili strategický evaluační systém, tak aby docházelo k učení v reálném čase a tento ambiciózní projekt měl dobrou zpětnou vazbu o svém fungování.