Partnerství pro vzdělávání usiluje o systémovou proměnu českého vzdělávacího systému za použití principů kolektivního dopadu. Pro Partnerství jsme vytvořili strategický evaluační systém, tak aby docházelo k učení v reálném čase a tento ambiciózní projekt měl dobrou zpětnou vazbu o svém fungování.

Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek Partnerství pro vzdělávání 2030+, o nás říká:S Gov Labem kontinuálně spolupracujeme od roku 2021. Dobře mířenými otázkami a odbornými znalostmi nám pomohli vytvořit evaluační plán pro náš komplexní projekt. Pomáhají nám jej také realizovat formou strukturovaných rozhovorů, dotazníků a fokusních skupin. Pod vedením Gov Labu probíhá náš autoevaluační proces jako dobře strukturované organizační učení. V roce 2023 jsme navíc využili odborné kapacity Gov Labu pro nový typ úkolu, který spočíval v kvalitativní analýze výsledků veřejné konzultace, kterou jsme organizovali. Analytický tým Gov Labu pro nás pečlivě zpracoval tisíce odpovědí na otevřené otázky, které dokázal přehledně uspořádat do srozumitelných kategorií (viz tato zpráva). S Gov Labem máme výborné zkušenosti a věříme mu.“