V rámci projektu bylo testované využití stimulace kognitivních funkcí u seniorů s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. Projekt jsme evaluovali s využitím kontrafaktuálního přístupu, kombinací kvantitativní analýzy a hloubkových rozhovorů jsme ověřovali teorie změny projektu.