Naše služby

PROVÁZENÍ ORGANIZAČNÍ ZMĚNOU

Provázení organizační změnou

Svět kolem nás se proměňuje závratným tempem a je zásadní, aby změnu reflektovaly i veřejné služby. Pomáháme organizacím v rozvoji principů tzv. učící se organizace – nikdy nekončící snahy o lepší porozumění měnícím se potřebám klientů a vlastní schopnosti na ně správně reagovat. Pomáháme tím organizacím dlouhodobě zvyšovat svou flexibilitu, efektivitu a smysluplnost.

AGILNÍ IMPLEMENTACE STRATEGIÍ

Agilní implementace strategií

Podporujeme autory veřejných strategií v nových způsobech přemýšlení nad jejich prací. Při tvorbě opatření pomáháme propojovat perspektivy lidí, kterých se politiky dotknou a těch, kteří rozhodují. Využíváme metody designu zaměřeného na člověka a agilních manažerských postupů. Díky naslouchání potřebám lidí, kooperaci a průběžnému testování nových nápadů se výsledná strategie opírá o prožitou zkušenost a je schopná pružně reagovat na změny.

VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

Vzdělávání veřejného sektoru

Proškolili jsme stovky zaměstnanců veřejného sektoru v oblasti strategického řízení, designu služeb a metodách “evidence based policy making“. Účastníky workshopů vybavíme nástroji, které jim umožní použít nejmodernější poznatky o veřejném sektoru v jejich každodenní práci.

EVALUACE PRO INOVACE

Evaluace pro inovace

Využíváme evaluace jako nástroje pro pomoc s inovacemi českého veřejného sektoru. Inovační projekty přináší nové myšlenky nebo neotřelá řešení problémů a ze své podstaty bývají odvážným krokem po neprobádaných cestách. Evaluace poskytuje inovativním řešením potřebnou zpětnou vazbu. Zjišťujeme, co inovace přináší a jak funguje a pomáháme lidem, kteří za ní stojí, učit se a zlepšovat.

Naše poslání

CO DĚLÁME

Pomáháme organizacím zlepšovat kvalitu veřejných služeb. Usilujeme o to, aby služby veřejného sektoru vycházely z reálných potřeb lidí, aby jejich fungování bylo založeno na systémovém přístupu, na empatii, na spolupráci a na důvěře, aby se omezilo zbytečné papírování a ušetřený čas byl investován do podpory občanů v žití plnohodnotného a nezávislého života.

Kontaktovat

Kdo jsme

O NÁS

Jsme parta kamarádů, kteří si sami prošli širokou paletou organizací ve veřejném sektoru a poznali, jak a v čem funguje a nefunguje. Došli jsme k názoru, že veřejnému sektoru můžeme nejlépe pomoci z vnějšku – proto jsme založili Gov Lab.

Touha po poznání nás vede k využívání nejnovějších metod. Vlastní zkušenost nás vybavila velkou empatií ke všem aktérům veřejného sektoru. Dbáme na plně transparentní přístup a neustálé učení se z každé další aktivity.

Naše poslání

Náš tým

Kancelář

Staroměstské náměstí 4/1, Pražské kreativní centrum, Praha 1, 110 00

Co o nás říkají

Strateduka

“Proces strategického plánování může být odřízen dle existujících metodik a postupů. Žádná metodika se však nevyrovná osobním zkušenostem získaných na kurzu Strateduka. Ten nad rámec existujících, a často složitých, postupů obrací pozornost plánovače na koncového uživatele a způsob jak mu co nejefektivněji zlepšit život. To z kurzu Strateduka dělá “must-have” pro české stratégy od obcí po ministerstva.”

Strategie Kulturně kreativních průmyslů

“Ocenili jsme zejména perfektně připravené metodické vedení, které vycházelo vstříc našim potřebám, zejména komplexnosti tématu, jeho novosti, potřebě udržet strategii v praktické rovině a současně splnit všechny podmínky, které jsou na veřejné strategie kladeny. Díky odbornosti, zkušenosti, znalosti zahraniční i domácí dobré praxe, kreativitě a konstruktivním přístupu týmu Gov Lab jsme dosáhli výsledku, který má smysl.”

Evaluace Vytvoření a implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavské republice

“Tým Gov Lab prokázal vysokou odbornost při zpracování evaluace, korektně komunikoval a včas zajistil požadované výstupy. Evaluace přinesla objektivní zjištění a konkrétní doporučení, která budou využita v dalších projektech zahraniční rozvojové spolupráce.”

Doma i s Alzheimerovou chorobou

“V evaluaci dodávané společností Gov Lab je vždycky víc, než byste čekali. Nakoupíte evaluaci – a přibaleno dostanete nadšení a obětavost. Velmi dobře se nám s touto společností spolupracuje.”

Strategic management in public sector for European Union Advisory Mission

“Gov Lab delivered a training on Strategic Management in Public Sector. Their services received a lot of positive remarks from the trainees and the content was rich with practical insights. We have particularly appreciated the angle and focus given to user experience and participation.”

Validace evaluace a workshop k designu služeb

“Společnost Gov Lab splnila veškeré naše očekávání a spolupráce probíhala na velmi profesionální úrovni. Pánové Kokeš a Hněvkovský prokázali vysokou odbornost, což se projevilo v celkovém přístupu, v příjemné komunikaci a ve zpracovaných výstupech. Tuto společnost vřele doporučujeme.”

Mirka Maťátková, Manažerka projektu RESTART II, VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

NAŠI KLIENTI

Ministerstvo kutury
Ministerstvo zahraničí
Nadace J and T
Portál strategické práce
EUAM