Platforma pro včasnou péči sdružuje organizace pracující s mladšími dětmi, ohroženými školním neúspěchem (kvůli nepodnětnému prostředí, špatným bytovým podmínkám, existenčním problémům rodiny atd.). Platformě jsme pomohli vytvořit strategii, kterou společně pravidelně vyhodnocujeme. Zároveň provádíme její odbornou analytickou skupinu procesem tvorby měřicích nástrojů, které pomohou členským organizacím se sledováním dopadu jejich služeb.

Kateřina Sirotková, ředitelka Platformy pro včasnou péči, o nás říká: „S lidmi z Gov Labu spolupracujeme již čtyři roky a bez přehánění to bylo to nejlepší rozhodnutí. Jejich přínos je zejména v tom, že nám pomáhají nejen vyhodnocovat naši práci a to, zda směřujeme k vytyčeným cílům, ale zejména tím, že se z celého procesu pravidelně učíme. A to je to nejcennější. Navíc jejich všechny výstupy jsou dokonale srozumitelné, lehce komunikovatelné a pomáhají nám i ve fundraisingu či komunikaci obecně.“