Platforma pro včasnou péči sdružuje organizace pracující s mladšími dětmi, ohroženými školním neúspěchem (kvůli nepodnětnému prostředí, špatným bytovým podmínkám, existenčním problémům rodiny atd.). Platformě jsme pomohli vytvořit strategii, kterou společně pravidelně vyhodnocujeme. Zároveň provádíme její odbornou analytickou skupinu procesem tvorby měřicích nástrojů, které pomohou členským organizacím se sledováním dopadu jejich služeb.