Pro Ostravskou univerzitu jsme vyvinuli nový proces, který má efektivně podpořit zvyšování kvality učení. Pod názvem „Očima studujících“ se skrývá kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, pomocí kterých získáváme vhled především do toho, co studující motivuje k hlubšímu učení, a co jim motivaci naopak bere. Nejedná se ale jen o sběr dat – důležitou složkou celého procesu jsou také facilitovaná pracovní setkání, během kterých ve spolupráci s akademickými pracovníky a studujícími naplánujeme konkrétní opatření pro příslušný studijní program. Celý proces byl vyvíjen v těsné spolupráci s pracovníky rektorátu univerzity, kteří jej po pilotním ověření na prvních třech programech plně přebrali a nyní jej již provozují samostatně.

 

„Zpětně musím říct, že je to víc, než jsme od toho původně čekali. Určitě to není jenom sběr informací. Spíš bych řekl, že to je nový formát komunikace mezi studujícími a programem.“ Petr Durčák (manažer kvality, Ostravská univerzita)

 

Více se o projektu můžete dočíst v tomto článku:

https://www.universitas.cz/tema/10998-ocima-studentu-chteli-jsme-predmetovou-anketu-nahradit-necim-co-opravdu-pomuze-uceni-zlepsit

 

 

 

K projektu vznikl obraz “Očima studujících” ve formě funkčního QR kódu odkazujícího na stránku s informacemi o projektu.

Obraz pomocí umělé inteligence vytvořil Šimon Kos 

www.svetlodat.eu