Spolupracovali jsme na evaluaci projektu EFES (Efektivní služby zaměstnanosti), který se zaměřoval na rozvoj kvality práce na Úřadu práce ČR. Evaluace využívala mixu kvalitativního a kvantitativního výzkumu – rozhovorů a fokusních skupin se zaměstnanci poboček a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a spolupracujícími zaměstnavateli.