V rámci evaluace jsme vyhodnocovali projekt Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Moldavsku. Kombinací kvalitativních a kvantitativních metod jsme zjišťovali dopady projektu na cílové skupiny, sladění moldavské legislativy s požadavky EU, koherenci české podpory s ostatními donory či udržitelnost aplikovaných řešení. Nedílnou součástí evaluace byla tvorba doporučení pro české i moldavské aktéry.