Inovativní projekt Podpora domácí péče se zaměřuje na transformaci a zvyšování dostupnosti pečovatelských služeb. Evaluační aktivity cílí na vyhodnocení dopadu projektu na úrovni zapojeného kraje a obcí v nastavení pravidel poskytování pečovatelských služeb, na úrovni poskytovatelů a úrovni uživatelů služeb.