V rámci evaluace jsme vyhodnocovali projekt Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bosně. Kombinací kvalitativních a kvantitativních metod jsme zjišťovali dopady projektu na cílové skupiny, relevanci podpory odpadového hospodářství v Bosně, systém lokálního řízení či udržitelnost aplikovaných řešení. Součástí evaluace byla tvorba doporučení pro české i bosenské aktéry.