Strategie a provázení změnou

Domů / Naše služby / Strategie a provázení změnou
Strategie a provázení změnou2023-01-11T09:17:57+01:00

Veřejný sektor, jeho organizace a služby, které tyto organizace poskytují, tvoří komplexní a provázané ekosystémy. Změna ve veřejných službách je vždy výsledkem interakce velké spousty aktérů, vyžaduje formování společných hodnot, cílů, vytváření změnových struktur a kapacitní podporu na různých úrovních systému zároveň.

Provázíme manažery, týmy i celé organizace při formování podoby změny a v její následné implementaci. Kombinujeme participativní přístupy k tvorbě strategii a strategických iniciativ, se systémovým provázením jejich naplňování.

Naše podpora se soustředí na dvě zásadní roviny změny – na sociální a na technickou. Podporujeme jedince a týmy v rozvoji vlastní týmové dynamiky, zároveň také společně pracujeme na budování zdravých a tvůrčích vztahů s ostatními aktéry v systému. Kapacitu pro změny posilujeme analytickými a vědeckými poznatky o fungování veřejných systému a veřejných služeb v 21. století.

Chceme, aby změna ve veřejném sektoru byla možná, aby byla spoluvytvářená aktéry ze všech úrovní systému, zvládnutelná a aby na jejím konci byl pocit radosti ze smysluplnější práce a kvalitnějších služeb.

S vytvářením strategického procesu jsme pomáhali například MČ Praha 7 nebo Platformě pro včasnou péči, jako průvodci změnou fungujeme na projektu transformace OSPOD v Pardubickém kraji.

Go to Top