Pro pracovníky odboru Úřadu vlády jsme připravili teambuildingový workshop, který kombinoval inovativní přístupy s interaktivními workshopovými metodami s cílem zlepšit efektivitu a spolupráci v reorganizovaném týmu.

Sledovali jsme dva klíčové přístupy. Prvním jsme se zaměřili na identifikaci silných stránek jednotlivých členů týmu a pracoviště jako celku. Druhý přístup využíval koncept „appreciative inquiry“ k objevení osvědčených postupů a zdrojů mezi zaměstnanci. Tato kombinace zároveň směřovala ke společné vizi a smysluplnosti práce celého týmu pro následující období.

V čem jsme tým podpořili:

  • Vedoucí týmů a manažery v posílení kvalitních vztahů a zlepšení dopadu svých týmů.
  • Reorganizovaný týmy a jeho nové členy v nalezení nových přístupů ke spolupráci a inovacím.
  • Celou organizaci v posílení propojení týmu a potvrzení jeho společné vize.

Tento workshop nenabídl jen zážitky skrz jednotlivé aktivity, ale především trvalý dopad na týmovou dynamiku a výkon organizace.

Vyjádření účastníků po workshopu:

Vyjádření účastníků po workshopu při závěrečné reflexi: „Moc si cením prostoru, který jste tady dokázali vytvořit. Aktivity byly zajímavé, víc jsem poznala kolegy. Nejvíc pro mě bylo zjištění, že se vlastně všichni potýkáme s tím samým a jdeme stejným směrem. Teď už určitě nebudu váhat zaklepat na dveře, když budu něco potřebovat.“

Vyjádření ředitele odboru po 14dnech od workshopu: „Opravdu profesionálně odvedená práce. Měli jsme pak strategickou poradu a byla to úplně jiná práce s těmi lidmi, jiná energie. Bylo vidět, že jsou motivovaní, na jedné lodi, připravení pracovat.“