V rámci naší podpory jsme pro Prahu 7 vytvořili systém strategického řízení. Cílem projektu bylo přenést strategii z nepoužívaného dokumentu do živého systému, okolo kterého by klíčoví aktéři vedli pravidelnou kvalitní strategickou diskuzi.

S radními a úředníky jsme nastavili strategickou strukturu od vize až po intervence ve všech oblastech, ve kterých se chce Praha 7 rozvíjet. Celou strategii jsme otočili okolo konceptu cílových skupin, pro které jsou služby poskytovány. Vytvořili jsme vyhodnocovací šablony, které vedení městské části umožní každoroční sledování dosažených posunů a přinesou potřebné učení. Klíčovým prvkem přípravy strategie bylo oproti běžnému expertnímu přístupu participativní přístup. Vytvořili jsme šest pracovních skupin napříč úřadem zaměřených na některou z oblastí kvality života občanů na sedmičce. Přes čtyři setkání s každou skupinou jsme formovali společnou živou strategii a proces, který ji bude udržovat neustále živou, aktuální a v chodu.

Pro lepší propojení s obyvateli jsme Praze 7 pomohli vytvořit panel občanů, se kterými mohou pravidelně komunikovat přes mobilní rozhlas.

Vedení Prahy 7 strategii schválilo, a ještě posílilo personální kapacity na koordinaci strategického řízení. Na některých částech úřadu se strategický rozvoj daří lépe, jinde je to větší výzva. S odstupem se ukazuje, že stěžejní je podporovat vlastnictví u důležitých hráčů, komunikovat smysl strategie a usnadňovat aktérům práci s materiály. Nastavený systém nadále funguje a Praha 7 zůstává městskou částí s nadstandartním řízením.

Více informací najdete zde: https://www.praha7.cz/temata/strategicky-plan/strategie-2030/

 

K projektu vznikl obraz “Strategická P7” ve formě funkčního QR kódu odkazujícího na stránku s informacemi o projektu.

Obraz pomocí umělé inteligence vytvořil Šimon Kos
https://www.svetlodat.eu