S týmem service designu Digitální informační agentury jsme pracovali na diagnostice a nastavení fungování jejich týmu, podpoře v kvalitativních a kvantitativních metodách uživatelského výzkumu a tvorbě vizuálních výstupů.