Strategie kulturně kreativních odvětví má za ambici definovat a zastřešit tento inovativní průmysl s velkým potenciálem. Týmu, který Strategii tvořil, jsme poskytovali průběžné konzultace, tak aby byla zajištěno, že Strategie nebude jen šuplíkovým dokumentem, ale že okolo ní bude nastaven živý strategický proces.