V Pardubickém kraji navazujeme na předešlé projekty, ve kterých jsme s aktéry systému náhradní rodinné péče identifikovali potřebu strategicky a koordinovaně uchopit problematiku pěstounství. Pracovní skupině pomáháme hledat vizi pěstounství v kraji, tvořit strategii a akční plán a nastavovat procesy jejich vyhodnocování. Snažíme se společně pojmout práci se strategií jako živý proces, který pomůže budovat kapacity ke změnám.