Základní idea projektu

V Pardubickém kraji působí patnáct pracovišť orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPODů) na úrovní obcí s rozšířenou působnosti. Metodicky a kontrolně je vede OSPOD Pardubického kraje. Hlavní ideou projektu bylo vytvořit tzv. inovační hnízdo. Zapojit tři OSPODy z patnácti do tříletého rozvoje kvality služeb a prostřednictvím krajského týmu pak změnu šířit do ostatních OSPODů.
Jak Pardubický kraj, tak tým průvodců z Gov Labu čerpali do začátku silnou inspiraci z nizozemského systému sociálně právní ochrany děti. Naší ambicí bylo služby posunout směrem k cílené a individualizované podpoře rodin, kdy je rodina plnohodnotným partnerem v řešení její situace. Pracovali jsme na tom, aby služby OSPODů v Pardubickém kraji byly:

• založené na principech zaměření na řešení spíše než na problémy,
• na vzájemném respektu,
• na srozumitelnosti,
• na systematické spolupráci služeb okolo rodin.

Jak jsme projekt realizovali?

Naší filozofií, jak cílů dosáhnout, bylo rozvinout v rámci jednotlivých OSPODů a zároveň i mezi nimi systém učení o kvalitě služeb, který bude fungovat i po skončení projektu.
K tomuto účelu jsme vyvíjeli roli průvodce změnou pro kontext sociálně právní ochrany dětí. Průvodci změnou pravidelně jezdili na všechny zapojené OSPODy a sloužili jako facilitátoři učení. Postupně jsme s každým OSPODem přes fázi vzájemného poznání došli k vybranému rozvojovému tématu (rozvody, vyhodnocení a plánování zajištění bezpečí dítěte, „já, OSPOĎák“ a metodická role kraje)
a na tématu jsme pracovali s cílem vytvářet malé prototypy nástrojů a procesů nebo týmových rituálů a ty testovat. Otestované nástroje jsme pak nabízeli a šířili na další zapojené OSPODy, které je pak validovali pro široké použití v praxi sociálně právní ochrany dětí v České republice.

Jaké jsou výsledky projektu?

Projekt aspiruje na dlouhodobý dopad tím, že nastartoval procesy, které, doufáme, budou žít dál svým vlastním životem. Jako průvodci jsme reflektovali dopad do různých oblastí fungování OSPODů, ovlivnili jsme vnitřní postoje a sebevědomí týmů a pracovníků (např. v podobě posílení vnímání klienta jako partnera), týmovou dynamiku (např. porady, intervize), dovednosti pracovníků (např. pro spolupráci, pro motivování klientů), nástroje a techniky, které OSPODy využívají (např. jsme vyrobili vlastní karty rodičovských dovedností) a celkově jsme posílili kvalitu vztahů v systému SPOD v části Pardubického kraje.

Více se o projektu a jeho výstupech můžete dočíst v dokumentu Provázení změnou v kontextu sociálně právní ochrany dětí (stáhnout dokument)

Velmi děkujeme partnerům projektu za zkušenost, která nás silně a navždy ovlivnila jak pracovně, tak lidsky.

Partneři

  • Pardubický kraj
  • město Česká Třebová,
  • město Žamberk,
  • město Lanškroun,
  • Univerzita Pardubice

Děkujeme také Ministerstvu práce a sociálních věcí a Evropské unii (Evropskému sociálnímu fondu) za možnost, projekt realizovat.

K projektu vznikl obraz “OSPODY” ve formě funkčního QR kódu odkazujícího na stránku s informacemi o projektu.

Obraz pomocí umělé inteligence vytvořil Šimon Kos

www.svetlodat.eu