Jaké jsou výsledky projektu? Citujeme vybrané efekty z evaluační zprávy:

Na (zapojených) pracovištích OSPOD došlo ke změně práce s dítětem a rodinou, byl rozšířen přístup zaměřený na řešení, který umožnil větší zapojení rodiny do řešení vlastní situace a pozitivní odezvu od rodin.

Týmová spolupráce na pracovišti OSPOD se výrazně zlepšila zavedením nových pravidelných porad, jejichž součástí je intervize složitějších případů dětí mezi spolupracovnicemi a případových konferencí, jejichž počet se od začátku projektu ztrojnásobil.

62 % uvádí vnímané zlepšení vlastní profesionality a sebevědomí v důsledku absolvovaných seminářů a vzdělávacích akcí.

Celkově se prokázal pokles administrativní činnosti pracovnic OSPOD a zvýšení přímé práce s klientem. Stále se však věnují mnoha neodborným úředním činnostem při práci se spisem, které po snížení zabírají pro každou z nich 96 minut denně (dříve 111 minut). Za šestičlenný OSPOD je to 48 hodin týdně (dříve 55 hodin). Z toho vyplývá, že minimálně 7 hodin týdně získalo nově každé pracoviště OSPOD na práci s dítětem a rodinou.

V souhrnu došlo ke zvýšení práce s rodinou v terénu (v rodině) o 11 %, práce v terénu narostla na všech OSPODech. Největší změna nastala v České Třebové, kde vzrostla práce v rodině oproti práci v kanceláři téměř 4krát.

Na konci projektu vzrostla v souhrnu přítomnost dítěte u komunikace s rodinou a jeho zapojení o 22 % a zvýšil se i celkový počet rozhovorů pracovnic jenom s dítětem.

Na každém ze sledovaných OSPODů i v souhrnných datech došlo k výraznému zvýšení interakce OSPODů s dalšími institucemi. Z analýzy úkonů ve spisech bylo prokázáno, že celkově se interakce s institucemi zdvojnásobila

Lze konstatovat, že základní smysl a cíle projektu byly naplněny

 

Základní idea projektu

Hlavní ideou projektu bylo vytvořit tzv. inovační hnízdo, zapojit čtyři OSPODy (včetně krajského) z šestnácti do čtyřletého rozvoje kvality služeb a prostřednictvím krajského týmu pak změnu šířit do ostatních OSPODů.

Jak Pardubický kraj, tak tým průvodců z Gov Labu čerpali do začátku silnou inspiraci z nizozemského systému sociálně právní ochrany děti. Naší ambicí bylo služby posunout směrem k cílené a individualizované podpoře rodin, kdy je rodina plnohodnotným partnerem v řešení její situace. Pracovali jsme na tom, aby služby OSPODů v Pardubickém kraji byly:

 

Jak jsme projekt realizovali?

Naší filozofií, jak cílů dosáhnout, bylo rozvinout v rámci jednotlivých OSPODů a zároveň i mezi nimi systém učení o kvalitě služeb, který bude fungovat i po skončení projektu.

K tomuto účelu jsme vyvíjeli roli průvodce změnou pro kontext sociálně právní ochrany dětí. Průvodci změnou pravidelně jezdili na všechny zapojené OSPODy a sloužili jako facilitátoři učení. Postupně jsme s každým OSPODem přes fázi vzájemného poznání došli k vybranému rozvojovému tématu (rozvody, vyhodnocení a plánování zajištění bezpečí dítěte, „já, OSPOĎák“ a metodická role kraje a na tématu jsme pracovali s cílem vytvářet malé prototypy nástrojů a procesů nebo týmových rituálů a ty testovat. Otestované nástroje jsme pak nabízeli a šířili na další zapojené OSPODy, které je pak validovali pro široké použití v praxi sociálně právní ochrany dětí v České republice.

 

  • založené na principech zaměření na řešení spíše než na problémy,
  • na vzájemném respektu,
  • na srozumitelnosti,
  • na systematické spolupráci služeb okolo rodin.

 

Více se o projektu a jeho výstupech můžete dočíst v následujících dokumentech:

Provázení změnou v kontextu sociálně právní ochrany dětí (stáhnout dokument)

Závěrečná evaluační zpráva projektu (stáhnout dokument)

 

 

Velmi děkujeme partnerům projektu za zkušenost, která nás silně a navždy ovlivnila jak pracovně, tak lidsky.

Partneři

  • Pardubický kraj
  • město Česká Třebová,
  • město Žamberk,
  • město Lanškroun,
  • Univerzita Pardubice

Děkujeme také Ministerstvu práce a sociálních věcí a Evropské unii (Evropskému sociálnímu fondu) za možnost, projekt realizovat.

K projektu vznikl obraz “OSPODY” ve formě funkčního QR kódu odkazujícího na stránku s informacemi o projektu.

Obraz pomocí umělé inteligence vytvořil Šimon Kos

www.svetlodat.eu