Spolupracujeme s vedením Ostravské univerzity na budování učící se komunity, která bude tahounem podpory kvalitního vzdělávání. S ohledem na složitý systém řízení vysokých škol rektorát nemůže, a ani nemá, fakultám ani jednotlivým pracovníkům nařizovat, jak mají učit. Může ale vytvářet podporující a motivující prostředí, které akademikům pomáhá přemýšlet nad tím, jak učit lépe. Náš projekt proto zakládáme na přístupu, který staví na oceňování silných stránek a individuální iniciativy, vzájemném učení a šíření dobré praxe v rámci organizace, a především pak na dobrých vztazích a neformálních vazbách napříč jednotlivými pracovišti.