Design veřejných služeb

Domů / Naše služby / Design veřejných služeb
Design veřejných služeb2023-01-11T09:17:50+01:00

Máte pocit, že Vaše služby nefungují tak, jak byste si přáli, nebo je chcete dále zlepšovat? Víte, jak vyhovují Vašim klientům? Pomůžeme Vám nastavit službu tak, aby byla smysluplná a odpovídala tomu, co klienti opravdu potřebují. Vycházíme z přesvědčení, že největším odborníkem na svou situaci a potřeby je klient sám a z jeho zkušeností se při designu služeb odrážíme. Nejdříve se společně s vámi postavíme do bot klientů a nahlédneme na službu jejich očima – co by potřebovali? Co by se mělo zlepšit? V dalším kroku budeme společně hledat způsoby, jak službu zlepšovat. Budeme se inspirovat u svých oblíbených organizací, čerpat nápady ze zahraničí, ale především hledat svá vlastní, neotřelá řešení. Z nápadů společně vyberete ty, které Vás nejvíce zaujmou – ty pak rozpracujeme, promyslíme a rychle otestujeme s klienty, kolegy a dalšími lidmi. Jejich zpětná vazba nám umožní nápad doladit, ukáže na jeho slabá místa a pomůže rozhodnout případná dilemata, vybrat z víc variant řešení atd. Finální nápad pak budete mít připravený k uvedení do chodu ve vaší organizaci.

Při tvorbě služeb kombinujeme metody kvalitativního výzkumu (hloubkové rozhovory, skupinové diskuse) s metodami designu zaměřeného na člověka (Human Centered Design). Pracujeme nejčastěji formou workshopů s Vámi, ostatními relevantními aktéry či klienty služby. Využíváme designových technik, které umožní vizualizovat a lépe pochopit zkušenosti klientů a fungování služby (service blueprint, průchod službou, persony klientů atd.) Pracujeme s celou řadou metod, které podpoří kreativní uvažování nad novými řešeními a jejich další výběr. V naší práci rádi využíváme konceptu Good Services, který nám pomůže společně přemýšlet nad tím, jak vypadají dobré služby a jak jejich principy dostat i do Vaší práce.

S využitím designového přístupu jsme pracovali například v Pardubickém kraji s aktéry okolo systému pěstounské péče, nebo při zlepšování navazování služby pro ohrožené rodiny.

Go to Top