Organizaci Kappabetta pomáháme s designem na projektu zaměřeném na zlepšení situace všech aktérů zapojených do procesu rozvodu. V projektu realizační tým podporujeme formou konzultací a workshopů, aby zvládli projít celým procesem designu nových opatření.