V rámci projektu zavádění systému case managementu na úřadu MČ Praha 7 jsme prováděli analýzu potřeb pracovníků a jejich komunikace. Pomocí workshopů a dlouhodobé práce na případové studii konkrétního klienta jsme podporovali komplexní přemýšlení o práci s klienty v tíživé sociální situaci.