Organizaci Střep, která se věnuje pomoci sociálně ohroženým rodinám s dětmi, jsme pomocí designového přístupu pomáhali hledat cesty, jak lépe oslovovat klienty a efektivněji navazovat službu od počátku spolupráce.