V rámci projektu jsme s širokou sítí aktérů okolo pěstounství v Pardubickém kraji vymýšleli, jakým způsobem získat více vhodných pěstounů a jak zajistit, že pro ně bude schvalovací proces příjemnější. Za pomoci designového myšlení jsme postupovali od potřeb klientů až k pilotování vymyšlených řešení. Kladli jsme důraz i na proveditelnost řešení v rámci systému veřejné správy.