Pro pracovníky úřadů a neziskových organizací jsme připravili několik běhů workshopu zaměřeného na principy dobrých služeb a design. Workshop je vhodný pro každého, kdo chce začít zlepšovat služby ve své organizaci nebo má zájem se s designovým přístupem ke službám seznámit. Ať už pracuje v jakémkoli prostředí a jeho klienti jsou jakkoli netypičtí.

V první části workshopu pracujeme s konceptem „Good Services“ od Lou Downe. Ten umožňuje systematicky přemýšlet o fungování služeb a o tom, kam zaměřit energii, pokud si organizace přeje zlepšovat klientskou zkušenost.

Ve druhé části dne představujeme základní prvky designu služeb. Přemýšlíme, jak hledat slabá místa služby, jak je překonávat a zkoušíme se vžít do zkušenosti klientů. Ukážeme si, jak se zkušenostmi klientů pracovat a odrážet se od nich při hledání nových funkčních řešení a postupů.

V čem může být užitečný designový přístup při zlepšování služeb?

1.Designový přístup pomáhá dělat takové služby, které klienti skutečně chtějí a potřebují. Na jejich potřeby se ptáme, nepředpokládáme je.

2.Znalost designu služeb umožní inovovat a přicházet s novými a lepšími způsoby poskytování služeb. Žijeme v době, kdy se rychle proměňují potřeby lidí, i způsoby, jak na ně lze reagovat.

3.Pohybujeme se v prostředí, kde se neustále potýkáte s nedostatkem prostředků. Designový přístup nám pomůže identifikovat oblasti, ve kterých můžete využít stávající zdroje a kapacity efektivněji.

4.Design služeb klade důraz na přístupy k práci, které stojí v poměrně regulovaném prostředí veřejných služeb tradičně spíše v pozadí. Využívání participativních metod a kreativního přístupu k řešení problémů pomáhá objevovat nové cesty, na které bychom jinak nepřišli.

 

Workshop je celodenní, interaktivní a umožňuje si celou řadu věcí promyslet a vyzkoušet. Nenásilně předává účastníkům nový rámec přemýšlení nad jejich vlastní službou i službami, které využívají v dalších oblastech svého života.