Vzdělávání

Domů / Naše služby / Vzdělávání
Vzdělávání2024-03-12T17:12:15+01:00

Vnímáte, že Vaše organizace není dobře strategicky řízena či Vaše služby nemají takový dopad, jak by mohly mít? Nevíte, jakým způsobem nastavit vyhodnocení a učení se napříč Vaší organizací? Prvním krokem ke změně může být otevření nových perspektiv skrze absolvování týmového vzdělávání.

Vzdělávání předchází vzájemná domluva, během které si vyjasníme, co přesně Váš tým potřebuje. Školení děláme na míru, formou jednodenních nebo vícedenních setkání, na které může navazovat další podpora. Vzdělávání děláme vždy formou interaktivních workshopů – zábava a radost jsou pro učení stejně důležité jako hloubka předávaných informací. Při předávání jednotlivých témat dbáme na jasnou strukturu. K tomu používáme model 1) vysvětlení (proč je téma důležité), 2) prožitek (ozkoušení si praktických dovedností), 3) reflexe (ukotvení prožitého tématu).

Vzděláváme v široké paletě témat, relevantních pro veřejné služby. Jak strategicky řídit organizace? Jak v organizaci pracovat s daty? Jak poskytovat dobré služby? Našich vzdělávacích workshopů se již zúčastnily stovky zaměstnanců všech úrovní veřejné správy, akademického i neziskového sektoru.

Vzdělávání na míru jsme dělali např. pro Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Českou zemědělskou univerzitu, Institut pro rozvoj Prahy, Eduzměnu, Středočeské inovační centrum, Nadaci J&T a další aktéry.

V tuto chvíli rovněž nabízíme sérii vzdělávacích workshopů „Týmy s dopadem“.

Go to Top