Letní škola je vzdělávací akcí zaměřenou na sdílení zkušeností a diskusi aktuálních otázek vnitřního řízení vysokých škol v neformálním kolegiálním prostředí. Tradičně se jí zúčastňují jak členové kolegií rektorů a děkanů, tak vedoucí pracovníci odborných oddělení a také hosté z ministerstva školství.

Tématem pro rok 2023 bude strategické řízení vysokých škol – spíše než na psaní strategických záměrů a plánů realizace se budeme soustředit na to, jak dobře prioritizovat strategické projekty, efektivně je dávat do pohybu, koordinovat postup s klíčovými partnery, vytvářet kulturu učící se organizace a budovat kapacity, které nám pomohou posilovat strategické řízení do budoucna.

V roce 2023 se Letní škola koná v termínu od 29. do 31. 8. v hotelu Antoň v Telči.

GovLab navazuje na tradici letních škol, které v letech 2013-2022 pořádal Aleš Vlk (alevia).

Registrace je otevřena.

Více informací ZDE: