Načítám Akce

Série workshopů „Týmy s dopadem“ kombinuje inovativní přístupy s interaktivními workshopovými metodami s cílem zlepšit efektivitu, vztahy a spolupráci v týmu. Workshop dotvoříme na míru vaší organizaci, pro více informací a konkrétní domluvu kontaktujte Pavlu Burgos (pavla@govlab.cz).

První workshop „REVIZE“ sleduje dva klíčové přístupy. První se zaměřuje na identifikaci silných stránek jednotlivých členů týmu a pracoviště jako celku. Druhý přístup využívá koncept „appreciative inquiry“ k objevení osvědčených postupů a zdrojů mezi zaměstnanci. Tato kombinace zároveň směřuje ke společné vizi a smysluplnosti práce celého týmu pro následující období. Workshop nabízí jak zážitky skrz jednotlivé aktivity, tak trvalý dopad na týmovou dynamiku a výkon organizace.

Pro koho je workshop určen:

  • Pro vedoucí týmů a manažery, kteří chtějí posílit kvalitní vztahy a zlepšit dopad svých týmů.
  • Pro nové či reorganizované týmy hledající nové přístupy ke spolupráci a inovacím.
  • Pro organizace, které chtějí posílit propojení týmu a podpořit jeho společnou vizi.

 

Vyjádření účastníků po workshopu při závěrečné reflexi: „Moc si cením prostoru, který jste tady dokázali vytvořit. Aktivity byly zajímavé, víc jsem poznala kolegy. Nejvíc pro mě bylo zjištění, že se vlastně všichni potýkáme s tím samým a jdeme stejným směrem. Teď už určitě nebudu váhat zaklepat na dveře, když budu něco potřebovat.“

Vyjádření ředitele odboru po 14dnech od workshopu: „Opravdu profesionálně odvedená práce. Měli jsme pak strategickou poradu a byla to úplně jiná práce s těmi lidmi, jiná energie. Fakt bylo vidět, že jsou motivovaní, na jedné lodi, připravení pracovat.“

 

Více informací k workshopu naleznete zde.

 

Pro druhý navazující workshop „STRATEGDAY“  jsme pro vás rozpracovali 3 pilíře týmového úspěchu, které jsou klíčové pro efektivní naplňování vize organizace a dílčích cílů s tím spojených.

Prvním pilířem je definování strategických cílů. Během workshopu se zaměříme na možné nástroje, jakými lze strategické cíle z vize abstrahovat a jak s nimi dále pracovat směrem ke krátkodobým a dlouhodobým aktivitám organizace. Druhým pilířem týmů s dopadem jsou týmové rituály, které rozhýbávají dynamiku týmové spolupráce a zároveň podporují autonomii jednotlivých členů týmu při naplňování strategie. Posledním třetím pilířem jsou týmové role, které jsou důležité pro efektivitu, motivaci a harmonii v týmu. Během workshopu se zaměříme na identifikaci klíčových rolí a odpovědností ve vašem týmu a jejich rozvoj. Workshop nabízí konkrétní nástroje a metody, jak definovat strategické cíle organizace i to, jak jejich naplňování podpořit týmovými rituály a jasným definováním rolí jednotlivých členů týmu.

Pro koho je workshop určen:

  • Pro vedoucí týmů a manažery, kteří chtějí posílit dynamiku spolupráce a řízení skrz týmové role a rituály a podpořit celkově vizi organizace prostřednictvím jasně definované strategie.
  • Pro nové či reorganizované týmy hledající nové přístupy k týmové dynamice a k naplňování cílů organizace.
  • Pro organizace, které hledají motor pro změny, chtějí posílit propojení týmu a zároveň podpořit autonomii a odpovědnost jednotlivců.

Po absolvování prvního a druhého workshopu, lze jako další vybírat ze tří možností dle konkrétních potřeb vaší organizace:

„DĚLAT SLUŽBY DOBŘE“ – Pokud chcete rozvíjet své služby. Workshop vás provede jednoduchými ale efektivními pravidly k designu služeb. Workshop vychází z konceptu Good Services, umožňuje systematicky a inovativně přemýšlet o fungování vašich služeb a o tom, kam zaměřit energii, pokud si přejete zlepšovat klientskou zkušenost. Ukážeme si, jak se zkušenostmi vašich klientů pracovat a odrážet se od nich při hledání nových funkčních řešení a postupů.

„SPOLEČNÁ ŘEČ“ – Pokud chcete  zlepšit komunikaci jak uvnitř, tak vně vašeho týmu či organizace. Během workshopu budeme společně prozkoumávat osvědčené postupy a nástroje, které posílí vaši schopnost efektivně komunikovat. Budeme se věnovat nejen vnější komunikaci s klienty, ale také posílíme interní komunikační kanály a postupy uvnitř týmu/ů. Projdeme si praktická cvičeními, která vám pomohou porozumět různým komunikačním stylům a zdokonalit dovednosti v konstruktivním sdílení informací a zpětné vazby. Náš cíl je vytvořit společnou vizi komunikace, která posílí propojení týmu a zlepší komunikaci směrem ven i dovnitř.

„IMPAKT“ – Pokud chcete zlepšit sledování dopadu vaší organizace. Během workshopu si ukážeme jak se smysluplnou strategií a efektivními metodami sledovat a maximálně využít váš úspěch. Během setkání se naučíte, jak definovat měřitelné cíle a sledovat klíčové ukazatele úspěchu ve vašem týmu nebo organizaci. Prozkoumáme metody sběru dat a analýzy výsledků, abychom vytvořili systematický přístup k hodnocení dopadu. Náš cíl je, abyste nejen pochopili, jak sledovat úspěch a dopad, ale také abyste byli schopni efektivně využívat data ke smysluplným rozhodnutím.

Go to Top