Načítám Akce

Kdy: 20.-22. srpna 2024

Kde: hotel Kouty u Ledče nad Sázavou

Kdo: Šimon Stiburek /GovLab/ a Richard Nevšímal /vedoucí Poradenského a kariérního centra VŠCHT/

Předběžná registrace: https://forms.gle/bkXzE5THWTP9shW88

Kontakt: simon@govlab.cz

 

Letošní letní škola bude úzce spojena a aktuální ESF výzvou pro vysoké školy a zejména její aktivitou 3: práce se studenty, která pokrývá otázky studijní neúspěšnosti, sociální integrace a podpůrných služeb pro studující, s přesahem do dalších souvisejících aktivit (školení pracovníků, strategické řízení, tvorba a rozvoj studijních programů, podpora studentů se specifickými potřebami ad.).

Letní škola bude pojata jako prostor pro diskusi záměrů jednotlivých škol, vzájemnou inspiraci, sdílení zkušeností a zároveň také jako příležitost promyslet plánované aktivity do větší míry detailu. Zaměříme se přitom jak na věcnou stránku (co studující potřebují, jak mohou efektivní služby vypadat, jak je vzájemně provázat, příklady dobré praxe), tak na procesní pohled (jak realizaci projektů efektivně nastartovat, koho, kdy a jak do realizace zapojit a jak záměry komunikovat dovnitř školy, aby je prostředí přijalo).

Cílovou skupinou letní školy jsou tedy lidé, kteří se budou podílet na koncepčním nastavování a řízení aktivit v rámci ESF projektu nebo tematicky souvisejících, tedy od věcně příslušných prorektorů a proděkanů po klíčové pracovníky zapojených center.

Akce volně naváže na Letní školu pro vedoucí pracovníky vysokých škol realizovanou v roce 2023 v Telči.

O lektorech: Šimon Stiburek má dlouholeté zkušeností s výzkumem studijní neúspěšnosti z různých pohledů, přípravou strategií a podporou škol při zavádění inovací ve výuce. Richard Nevšímal vybudoval Poradenské a kariérní centrum VŠCHT v jeho dnešní podobě, pracuje na hloubkovém a systematickém vytěžování dat o chování studentů a pomohl mimo jiné vybudovat komplexní systém podpory studentských spolků, studentských tutorů, mentoringové schéma a řadu dalších služeb.

 

 

Go to Top